3. strana knihovny

Android - BLE - Knihovna

Copyright (c) 2015, Nordic Semiconductor

Všechna práva vyhrazena.

Přerozdělování a používání zdrojových a binárních forem, s nebo bez úprav, je povoleno za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

  • Přerozdělování zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené autorské právo, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
  • Přerozdělování binární formy musí reprodukovat výše uvedené autorské právo, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti ve dokumentaci a/nebo dalších materiálech dodávaných s distribucí.
  • Jméno společnosti Nordic Semiconductor ASA ani jména jejích přispěvatelů nesmí být používána k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez specifického předchozího písemného povolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ "JAK JE" A VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU ZAMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VYJÍMEČNÉ NEBO DŮSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, NÁHRADY ZTRÁTY ZISKU, UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VZNIKAJÍ JAKO DŮSLEDEK JAKÉKOLIV PRAVDĚPODOBNOSTI NEBO JAKÉHOKOLIV PRÁVNÍHO DŮVODU, A TO BUĎ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍSNÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO PŘESTUPKU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO PRAVNÍHO DŮVODU, I KDYŽ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

 

Android - Scanner - Kompaktní knihovna

Copyright (c) 2015, Nordic Semiconductor

Všechna práva vyhrazena.

Přerozdělování a používání zdrojových a binárních forem, s nebo bez úprav, je povoleno za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

  • Přerozdělování zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené autorské právo, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
  • Přerozdělování binární formy musí reprodukovat výše uvedené autorské právo, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti ve dokumentaci a/nebo dalších materiálech dodávaných s distribucí.
  • Jméno Android-Scanner-Compat-Library ani jména jejích přispěvatelů nesmí být používána k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez specifického předchozího písemného povolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ "JAK JE" A VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU ZAMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VYJÍMEČNÉ NEBO DŮSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, NÁHRADY ZTRÁTY ZISKU, UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VZNIKAJÍ JAKO DŮSLEDEK JAKÉKOLIV PRAVDĚPODOBNOSTI NEBO JAKÉHOKOLIV PRÁVNÍHO DŮVODU, A TO BUĎ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍSNÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO PŘESTUPKU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO PRAVNÍHO DŮVODU, I KDYŽ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 13 z 24

Máte další otázky? Odeslat požadavek